Ostatní

Pracovní úraz a možnosti odškodnění

Pracovní úraz může potkat kohokoli z nás, u některých zaměstnání víc, u dalších zase méně. Víte však, co máte dělat, pokud se to stane právě vám?

Zaměstnanec a zaměstnavatel

Pokud se zaměstnanci stane pracovní úraz, aby měl nárok na odškodnění, musí jej neprodleně ohlásit zaměstnavateli, nadřízenému nebo osobě odpovědné za bezpečnost práce. Také musí trvat na neprodleném provedení písemného zápisu. Ideální je, pokud může místo, kde se úraz stal, fotograficky zdokumentovat. Pokud byli úrazu přítomni svědkové, je vhodné také si opatřit jejich písemnou výpověď. A proč toto všechno? Zákon ukládá každému zaměstnavateli uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu, kterou může způsobit zaměstnanci právě při pracovním úrazu nebo zaměstnanci vznikne nemoc z povolání. Za takto vzniklou škodu pak zaměstnavatel zodpovídá, i když ji nezavinil přímo. Pokud tedy vy, jako zaměstnanec dodržíte všechny bezpečnostní předpisy, máte nárok na pracovní úrazy odškodnění.

Požádejte odborníky

Ne každý se vyzná ve všech možnostech a nárocích, které plynou z odškodnění, proto je vhodné oslovit odborníky z oboru. Mezi takové patří i 1.zdravotní. Chcete-li získat maximální možnou částku, obraťte se právě na tuto společnost. Ve svém oboru působí již řadu let. Za tu dobu získala celou řadu velmi cenných zkušeností, které se odrážejí v jejích aktivitách.

Co musíte udělat? Dodat potřebné materiály, které souvisejí s pracovním úrazem – zápis, výpovědi svědků, fotodokumentaci, případně další a pak už se nemusíte o nic starat. Výhodou je první bezplatná analýza a konzultace. Kromě toho po vás nikdo nebude chtít předem jakékoli poplatky. Platba probíhá vždy a ž po úspěšném uzavření případu. Kromě toho společnost spolupracuje se zkušenými a úspěšnými právníky, kteří vědí, na co má klient nárok a jakým způsobem postupovat pro zdárné uzavření žádosti o odškodnění za úraz.