Ostatní

Potřebujete zajistit náhradní plnění? Obraťte se na SZZP

§ 81 zákona o zaměstnanosti ustanovuje náhradní plnění pro zaměstnavatele, který má více jak 25 zaměstnanců. Z jejich celkového počtu musí zaměstnat 4 % osob se zdravotním postižením.

Existují různé způsoby náhradního plnění:

  • zaměstnání osob se zdravotním postižením v pracovním poměru
  • zadání zakázek OSVČ se zdravotním postižením
  • odebírání výrobků a služeb
  • kombinace výše zmíněných možností

O pomoc požádejte SZZP

SZZP – Svaz zaměstnavatelů zdravotně postižených je společnost, která sdružuje právnické, fyzické osoby a další subjekty. Ty pomáhají vytvářet chráněná pracovní místa pro osoby se zdravotním znevýhodněním. Díky tomu mohou být tyto osoby integrované do společnosti. SZZP však sdružuje i další firmy a společnosti, které chtějí pomáhat nebo se angažovat v oblasti zaměstnávání zdravotně postižených osob. Díky těmto faktům může zaměstnavatelům nabídnout možnost odběru výrobků a služeb v režimu náhradního plnění.

SZZP však nenabízí pouze možnosti náhradního plnění, ale také poradenství související s novou legislativou a její aplikací do praxe. Legislativa vyžaduje pravidelné vzdělávání a SZZP může zajistit seminář pro všechny své členy.

Další aktivitou je aktivní podpora osob se zdravotním znevýhodněním formou zveřejňování aktuálních nabídek volných míst pro tyto osoby od svých partnerů. Díky tomu podporuje jejich uplatnění na trhu práce.

Kde všude můžete náhradní plnění uplatnit?

Existuje celá řada oborů a služeb, kde jako zaměstnavatel můžete uplatnit možnost náhradního plnění. Využít tak můžete oblasti textilu a oděvů, ochranných pracovních pomůcek, aktivity a činnosti v oblasti textu, grafiky a reklamy, IT služeb nebo webdesignu a administrátorských prací. Nabízí se i možnosti půjčoven vozidel, přepravy zboží, ostrahy nebo oprav a montáží. V nabídce naleznete také dárky a dárkové předměty nebo kancelářské potřeby.