Tipy & rady

Jak uchovat majetek? Můžete vyzkoušet svěřenecký fond!

Máte nějaký majetek, který chcete posléze předat dětem nebo rodině? Zabezpečit rodinu na možné další roky nebo jej jednoduše ochránit před někým, kdo by jej mohl využít a rozházet jej? Nevíte přesně, jak s ním nakládat, co udělat, aby to opravdu bylo vše korektní, aby majetek byl nějakým způsobem zhodnocen, aby rostl a přitom nebyla možnost jej vybrat či nějak neznehodnotit. Chcete uchovat a uchránit majetek? Nechat jej rozvíjet a možná také zvyšovat? Vyzkoušet můžete jednoduché řešení, které se v České republice víc a víc rozmáhá a rozvíjí.

Svěřenecký fond jako velmi dobrá alternativa

Slyšeli jste už někdy pojem svěřenecký fond? Víte, jak funguje nebo o něm máte alespoň minimální povědomí? Jde o soubor majetku, který určí a vyčlení zakladatel, tedy ten, který tento fond založí. Slouží ke konkrétnímu účelu a díky tomu nesmí být využit pro nic jiného. Majetek je anonymní a nemá formální právní subjektivitu. Jmenuje se k němu správce, jehož hlavním úkolem je, aby hlídal naplňování účelu fondu tedy toho, pro co byl zřízen. Také se stará, aby se majetek a majetková podstata úspěšně rozrůstala. Ač tento fond zakládá takzvaný zakladatel, nemá z něj často žádný prospěch.

Je určen někomu jinému

Založení svěřeneckého fondu činí zakladatel. Ten poté určuje beneficienta, tedy toho, kdo z fondu těží. Tento člověk má nárok, po splnění podmínek, na prospěch. Může být založen jak k soukromým, tak i k veřejným účelům. Může se do něj vkládat jak movitý, tak i nemovitý majetek a různé věci. Tyto fondy jsou často využívány i díky tomu, že nabízejí větší variabilitu a dohled státu není tak příkrý, jako u jiných forem. Tento druh fondu je velmi oblíben v zahraničí, svou oblibu si však získává také u nás, kdy jej využívá spousta lidí jako možnost ochránit majetek nebo jej jen zakonzervovat pro svou rodinu či blízké.