Tipy & rady

Výpověď ve zkušební době

Pracovní poměr lze podle zákoníku práce ukončit několika způsoby. Jedním z nich je i zrušení pracovního poměru ve zkušební době. Zkušení doba se sjednává v pracovní smlouvě a jejím účelem je chránit zaměstnavatele i zaměstnance. Slouží k vzájemnému poznání, takže jde v podstatě o ochrannou lhůtu.

Délka zkušební doby

Zpravidla se sjednává na tři měsíce a nelze ji dodatečně prodlužovat. Výjimkou je pouze nemoc pracovníka nebo celodenní překážky bránící ve výkonu pracovní činnosti. U vedoucích pracovníků může zkušební doba trvat déle, ale maximálně jen půl roku. Také platí, že nesmí být delší než doba, na kterou byl pracovní poměr uzavřen. To znamená, že například v případě uzavření pracovního poměru na dobu určitou na 4 měsíce, může být zkušení doba maximálně 2 měsíce.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Obě strany mohou pracovní poměr během zkušební doby kdykoliv zrušit, a to bez uvedení důvodů.

Vypovězení ovšem funguje jinak než klasická výpověď. Pracovník může podat výpověď ve zkušební době ze dne na den. Stejně tak může učinit i zaměstnavatel. Žádná ze stran není chráněna žádnou výpovědní lhůtou. Podmínkou je písemná forma, a proto může být pro pracovníka dobrým návodem výpověď ve zkušební době vzor. Písemné zrušení pracovního poměru musí být podáno nejpozději v den konce zkušební doby. Při doručení, byť jen 1 den po konci zkušební doby, platí již dvouměsíční výpovědní lhůta.

Jak napsat výpověď ve zkušební době

Bez písemného vyhotovení není výpověď platná. Výpověď vzor slouží k tomu, aby nedošlo k žádným pochybnostem. Zákoník práce stanoví, že zaměstnavatel může dát výpověď ve zkušební době zaměstnanci jen ze zákonem stanovených důvodů, které nesmí dodatečně změnit. Zaměstnanec naopak žádné důvody udávat nemusí. Pokud by si jedna ze stran rozmyslela, může výpověď odvolat pouze se souhlasem druhé strany, a to vždy písemně. Na stránkách internetového portálu Vím Víc najdete výpověď vzor ke stažení. Písemnou výpověď je nutné zaslat buď poštou nebo ji předat osobně svému nadřízenému, případně na personálním oddělení.